• Výkopy základů a přípojek

 • Výkopy kanalizací, vodovodů, drenáží

 • Srovnání a svahování pozemků

 • Úprava terénu

 • Výkopy a zavážky cest

 • Veškeré zemní práce a výkopové práce 

 • Bourání domů a jiných objektů

 • Demolice betonů

 • Odvoz suti

 • Vozíme štěrk

 • Písek

 •  Zeminu

 • Věškeré jiné sypaniny

 • Odvážíme a likvidujeme suť, odpady, zeminy

zimni_udrzba_ceska_lipa.jpg

Prohrnování sněhu na parkovištích, komunikacích a v areálech firem

Odklízení a odvoz sněhu

Provádění protimrazových posypů

 • Základové desky

 • Přípojky vody

 • Přípojky kanalizace

 • Kanalizace

 • Vodovody

 • Cesty, chodníky, ploty

 • Drenáže a vsakovací zařízení